Gjashte muaj para zgjedhje parlamentare qeveria ka rikthyer ne vemendje ligjin per kazinote.

 

Ne fakt ligji eshte ndryshuar ne vitin 2015,  por qeverise i jane dashur 5 vjet per te nxjerre aktet nenligjore dhe per ta bere te zbatueshem licensimin si dhe hapjen e kazinove te reja.

 

Aktet nenligjore percaktojne zonat ku do hapen kazionte te cilat rezultojne se perkojne me vendndodhjen e hoteleve me 5 yje qe jane ndertuar si dhe ato qe jane ne proces.

 

Behet fjale krysisht rreth qendre se kryeqytetit. Aktet nenligjoe percaktojne edhe kriteret qe duhet te plotesojne kompanite qe do te aplikoje per nje license te tille.

 

Ato duhet te kene nje kapital prej 1.2 miliard leke. Nderkohe per tu pajisur me nje license te tille kostoja arrin ne 100 milione leke te reja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *