24 June 2017
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte
10:00
Flash Informativ
10:05
Dielli i Dimrit
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Dielli i Dimrit
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
21:00
Dritare - Zgjedhje 2017
22:30
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte
10:00
Flash Informativ
10:05
Dielli i Dimrit
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Dielli i Dimrit
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
21:00
Dritare - Zgjedhje 2017
22:50
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte
10:00
Flash Informativ
10:05
Dielli i Dimrit
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Dielli i Dimrit
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
21:00
Prgjigju , Gatuaj , Fito
22:00
Shopping Night
23:30
Edicioni Informativ
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte
10:00
Flash Informativ
10:05
Dielli i Dimrit
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Dielli i Dimrit
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
20:00
Loto 6nga39
21:00
Dritare - Zgjedhje 2017
22:30
Lajmet e Darkes
6:55
7pa5
9:05
Shoqeri e Larte
10:00
Flash Informativ
10:05
Dielli i Dimrit
11:00
Mesdite
13:00
Lajmet e Mesdites
13:25
Mes dy dashurish
14:25
Akademia Mbreterore
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Megi dhe Bianka
16:00
NEXT
17:00
Shoqeri e Larte
18:00
Dielli i Dimrit
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:45
Dashuri me Qira
20:30
Kapital
22:00
Oktapod
22:30
Lajmet e Darkes
7:00
Edicion Informativ
8:00
Akademia Mbreterore
8:45
My Living
10:00
Flash Informativ
10:05
Shoqeri e larte
11:55
Bypass Show
13:00
Lajmet e Mesdites
13:20
Film
15:00
Edicioni Informativ
15:30
Dokumentar
16:25
Apartamenti 2XL
18:00
Revista Javore
19:00
Lajmet Qendrore
19:45
My Living
21:00
Alpazar - Best of
23:30
Edicioni Informativ
7:00
Edicion Informativ
8:00
Akademia Mbreterore
8:45
Fustani I endrrave
10:00
Flash Informativ
10:05
Jete e dyfishte
10:30
Oktapod
13:00
Lajmet e mesdites
13:00
Lajmet e Mesdites
13:20
Alpazar - Best of
15:00
Edicioni Informativ
15:35
Alpazar - Best of
16:00
Shoqeri e Larte
18:00
VIP Zone
19:00
Edicioni Qendror Informativ
19:30
Sfida Imobiliare
20:00
Loto 6nga39
20:10
Fustani endrrave
21:00
Tornado me Para
22:00
Bypass Show
23:00
Edicioni Informativ