Karriera

Nëse jeni të çmendur pas botës së televizionit dhe ëndrra juaj është të punoni në një prej kompanive më të mëdha e më të mirënjohura shqiptare, atëherë kushtojini vëmendje kësaj faqeje pasi herë pas herë do ju njohim me pozicione vakante pranë Vizion Plus.

Detajet e pozicioneve vakante dhe karakteristikat e aplikantëve do të specifikohen imtësisht, bashkë me periudhën e aplikimit dhe kontaktin përkatës.

Vend i lire pune ne pozicionin Agjent Marketingu

Përshkrimi shkurt i pozicionit:

Prezantimi i Vizion Plus dhe kontakti i drejteperdrejte me palët e treta.  Hulumtim mbi tregun në terren Koordinimi i brendshëm me departamentin e marketingut dhe departmentet respektive. Mbarëvajtja dhe koordinimi i punës së përditshme dhe ekzekutimi i detyrave dhe pergjegjësive Përpilimi i raporteve analalitkë dhe të tjerë përcaktuar sipas këtij profili.

Aplikantët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

  • Të ketë mbaruar studimet universitare.
  • Të ketë njohuri shumë të mira në programet (Excel, Word, Powerpoint).
  • Të njoh shumë mirë gjuhën angleze.
  • Të jetë një lojtar/e ekipi shumë i mirë dhe të ketë aftësi komunikuese të shkëlqyera
  • Te ketë aftesi shumë të mira negociuese dhe organizuese.
  • Të ketë eksperiencë pune minimalisht 2 vjet në fusha të ngjashme.
  • Te jete i/e disponueshëm/e për të punuar edhe jashtë orarit zyrtar të punës, në rastet specifike kur kërkohet.
  • Mosha e preferuar nga 23 – 33 vjeç.

Të interesuarit luten të paraqesin CV e tyre të shoqëruar me fotografi në [email protected] ose ne adresen ne facebook: https://facebook.com/vizionplustv. Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.