Karriera

Nëse jeni të çmendur pas botës së televizionit dhe ëndrra juaj është të punoni në një prej kompanive më të mëdha e më të mirënjohura shqiptare, atëherë kushtojini vëmendje kësaj faqeje pasi herë pas herë do ju njohim me pozicione vakante pranë Vizion Plus.

Detajet e pozicioneve vakante dhe karakteristikat e aplikantëve do të specifikohen imtësisht, bashkë me periudhën e aplikimit dhe kontaktin përkatës.

Vend i lire pune ne pozicionin Sekretare.

Vizion Plus shpall vendin vakant te punes ne pozicionin Sekretare.

Aplikanti duhet te plotesoje kerkesat e meposhtme:

 • Mosha deri ne 35 vjeç
 • Të zotërojë shume mire programet baze te kompjuterit.
 • Aftësi për të koordinuar punën.
 • Te jete e paraqiteshme.
 • Te jete me shkolle te larte ose ne vazhdim te saj. 
 • Te jete korrekte, e disponueshme,e komunikueshme etj. 
 • Preferohen kandidatë që kanë deri në 2 vjet eksperiencë pune.

Te gjithe te interesuarit jane te lutur te dergojne nje CV me foto ne adresen: [email protected]

Ju bejme me dije se vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.

Afati i dorëzimit të CV-ve  data 26 Nentor 2021

 

Vend i lire pune ne pozicionin Gazetar

Me nisjen e sezonit te ri programor, Vizion Plus kërkon te punesoje një gazetar/e me pervoje si pjese e struktures editoriale te emisionit Vizioni i Pasdites.

Aplikantët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dega Gazetari.
 • Te kete eksperience te meparshme pune ne kete fushe.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe komunikimi, si dhe aftesi për të punuar në grup, angazhim profesional, efiçencë në punë.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në programet (Excel, Word, Powerpoint).
 • Të ketë njohuri të avancuara të gjuhës angleze ose italiane.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të dërgojnë CV-në e tyre të shoqëruar me fotografi deri ne date 15 Gusht 2021 në [email protected] ose ne adresen e emisionit në facebook: https://www.facebook.com/vizioniipasdites.

 

Vend i lire pune ne pozicionin Editor Web-i

Përshkrimi shkurt i pozicionit:

Vizion Plus kërkon te punesoje një redaktor me pervoje ne hulumtimin, planifikimin, shkrimin dhe redaktimin e përmbajtjes se postimeve në faqen zyrtare web. Nje kandidati i suksesshëm duhet të jetë nje tekstshkrues i mire dhe hulumtues i aftë, i vemendshem ndaj detajeve dhe kërkesave specifike qe kerkon aktiviteti online.

Aplikantët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta.
 • Te prodhoje dhe publikoje postime.
 • Te kete eksperience te meparshme 5 vjeçare ne kete fushe.
 • Te kontrolloje per saktesine e përmbajtjes.
 • Te bej korrigjimet e duhura ne materialin e servirur si edhe modifikimet e tij per te garantuar cilesine e publikimit dhe ndjekjen e tij online.
 • Te koordinoje punen brenda departamentit me qellim përmirësimin e cilesise se prezantimit te artikullit.
 • Te perdor SEO dhe mediat sociale.
 • Te ndjeke ecurine e procesit te punes ne menyre që përmbajtja e faqes web te jete e përditësuar.
 • Te respektoje rregullat e të drejtës së autorit dhe privatësisë.
 • Te kontrolloje trafikun e faqes internetit për të matur nivelin e audiences ne faqe.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në programet (Excel, Word, Powerpoint).
 • Të ketë njohuri të avancuara të gjuhës angleze ose italiane.

Të interesuarit luten të paraqesin CV e tyre të shoqëruar me fotografi në [email protected] ose ne adresen ne facebook: http://facebook.com/vizionplustv.

 

Vend i lire pune ne pozicionin Agjent Marketingu

Përshkrimi shkurt i pozicionit:

Prezantimi i Vizion Plus dhe kontakti i drejteperdrejte me palët e treta.  Hulumtim mbi tregun në terren Koordinimi i brendshëm me departamentin e marketingut dhe departmentet respektive. Mbarëvajtja dhe koordinimi i punës së përditshme dhe ekzekutimi i detyrave dhe pergjegjësive Përpilimi i raporteve analalitkë dhe të tjerë përcaktuar sipas këtij profili.

Aplikantët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

 • Të ketë mbaruar studimet universitare.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në programet (Excel, Word, Powerpoint).
 • Të njoh shumë mirë gjuhën angleze.
 • Të jetë një lojtar/e ekipi shumë i mirë dhe të ketë aftësi komunikuese të shkëlqyera
 • Te ketë aftesi shumë të mira negociuese dhe organizuese.
 • Të ketë eksperiencë pune minimalisht 2 vjet në fusha të ngjashme.
 • Te jete i/e disponueshëm/e për të punuar edhe jashtë orarit zyrtar të punës, në rastet specifike kur kërkohet.
 • Mosha e preferuar nga 23 – 33 vjeç.

Të interesuarit luten të paraqesin CV e tyre të shoqëruar me fotografi në [email protected] ose ne adresen ne facebook: https://facebook.com/vizionplustv. Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.