Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë i është përgjigjur MPJ greke e cila mbështetet në shtrembërim të fakteve

 

Sipas MEPJ e drejta e pronës është e drejtë kushtetuese që gëzohet pa dallim dhe në mënyrë të barabartë nga të gjithë shtetasit, në mënyrë individuale, pavarësisht përkatësisë kombëtare. Për më tepër, të gjithë shtetasit gëzojnë të drejtën e ankimimit efektiv në instancat gjyqësore në rast pretendimesh për shkelje të këtyre të drejtave.

 

Ndër të tjera në deklaratën e saj ministria e Jashtme shqiptare shpreh keqardhjen për deklaratën e MPJ-së greke , e cila mbështetet në shtrembërim të fakteve. Dëshirojmë të sqarojmë se VKM-ja në fjalë ka si objekt evidentimin e zonave me interes për zhvillimin e turizmit të cilat gëzojnë statusin me  “Pronësisë Shtetërore”.

 

Ndë rtë tjera në këtë përgjigje ndaj Greqisë, MEPJ rithekson se shteti shqiptar ka qenë dhe do të jetë gjithnjë i angazhuar në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të pakicave.  Ky angazhim dëshmohet nga anëtarësimi ynë në Konventën Kuadër të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare, garancitë kushtetuese në këtë fushë, si dhe miratimi i legjislacionit specifik për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë.

 

Gjithashtu ajo i bën thirrje palës greke për lexim objektiv të fakteve dhe realitetit, dëshirojmë të kujtojmë se kuadri  i pasur ligjor, në pajtim  me praktikën evropiane, sikundër tradita e shkëlqyer e bashkëjetesës  shoqërore në Shqipëri përbëjnë një shembull pozitiv për t’u ndjekur në rajon.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *