Kontrolli i Larte i Shtetit ka kallëzuar penalisht 25 punonjës te zyrës se regjistrimit te pasurive te patundshme te Tiranës, mes tyre dhe dy ish kryeregjistruesit e këtij institucioni. Nga adutimi i bere nga KLSH, është evidentuar se ndonëse hipoteka e Tiranës ka arkëtuar nga aplikimet e qytetareve 55 milione leke, rezulton se ata nuk e kane marre shërbimin për te cilin kane paguar. Si pasoje e mosbashkëpunimit me institucionet e tjera, nga 2200 kërkesa te paraqitura, vetëm 37 % prej tyre kane marre përgjigje. Ndërsa vonesat ne moskthimin e përgjigjeve kane arritur deri ne 5 vjet. Si pasoje e kësaj situate, KLSH ka konstatuar se demi i shkaktuar ka arritur ne total ne 290 milionë leke. Demi i bere nga hipoteka e Tiranës është evidentuar edhe ne rastet e mbivendosjes se pronave nga vete punonjësit e këtij institucioni.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *