Ka qënë vetë Ministria e Financave, e cila i ka kërkuar Fondit Monetar Ndërkombëtar që të monitorojë situatën e raportimeve të buxhetit dhe transparencës, që ka administrata me qytetarët. Në një raport të publikuar, FMN thotë se qeveria nuk tregon saktë mënyrën se si i mbledh taksat, si shpenzon paratë e taksapaguesve dhe shumë kontrata të cilat kanë lidhje me koncesionet e dhëna te sektori privat miratohen në hije. Nga 36 kritere të vendosura në standardet e saj, Shqipëria ngel totalisht në 8 prej tyre.
Jepet informacion i kufizuar për detyrimet financiare në shumë vite tek projektet e investimeve. Ka dobësi në vlerësimin e projektit, përzgjedhjen, dhe zbatimin. Ligji për publik i prokurimit kërkon që të gjitha projektet e mëdha duhet të kontraktohen nëpërmjet tenderit të hapur dhe konkurrues.
Por kjo nuk ka ndodhur për dy projekte shumë të mëdha siç është rruga Durrës – Kukës dhe rruga e Arbrit të cilët janë bërë kontrata të veçuara.
FMN shpreh shqetësim në këtë raport edhe për rreziqet fiskale që i kanosen Shqipërisë duke nënvizuar se kërcënimi më serioz i buxhetit është fatura e pashlyer për ish – pronarët e cila shkon në 70% të PBB-së.
Kreditë e pashlyera dhe detyrimet në sektorin e energjisë kanë nbjë vlerë të kosndierueshme, afro 2% te prodhimit të brendshëm bruto. Qeveria nuk ka vlerësuar faturën për njerëzit të cilëve u është marrë prona gjatë viteve të komunizmit, vlerësime të përafërta e çojnë këtë faturë në disa miliard euro.
Fondi i rekomandon qeverisë që të jetë më e saktë në parashikimet që bën kur harton buxhetin, dhe po ashtu të publikojë çdo vit raport se përse nuk janë mbledhur taksat të cilat ka rritur në vite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *