Subscribe

Një muaj pas urdhrit të ministres Belinda Balluku për të verifikuar të gjitha kontratat koncesionare në energjetikë, numri 2 i ministrisë Hantin Bonati ka njoftuar se deri tani  janë 8 kontrata të tilla të cilat do të anulohen.

 

Aktualisht kanë kaluar procesin e skanimit 54 dosje, 8 prej të cilave kanë rezultuar me probleme të mëdha dhe shkelje të kushteve kontraktuale, për të cilat do të fillohet procedura për ndërprerjen në mënyrë të njëanshme të kontratës, -tha Bonati.

 

Anulimi i kontratave mbetet një sfidë për ministrinë, pasi praktika të tilla të ngjashme kanë përfunduar në gjykatë duke i shkaktuar buxhetit miliona lekë dëme. Por ministria duket e vendosur, pasi sipas saj dy janë parregullsitë e vërejtura nga skanimi i deritanishëm.

 

Mosrespektim e afateve kohore procedurale, Mosrespektimin e kushteve dhe kritereve në kontratat dhe lejet e lëshuara. Në vëmendje të analizës sonë janë jo vetëm problematikat që janë rezultat i pakorrektësisë nga ana e subjekteve, por janë dhe problematikat që janë shkaktuar nga burokracia procedurale e ndjekur nga institucionet publike-tha Hatin Bonati, zv/minsiter i energjisë.

 

Në deklaratën e tij, zëvendës ministri tha se ky proces po bëhet në bashkëpunim edhe me ministritë e tjera, ndërsa gjetjet do të shërbejnë për ndryshimet e mundshme ligjore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *