Subscribe

Por nëse qumështi dhe çdo produkt tjetër nuk mbahet në kushte frigoriferike, ai rrezikon të prishet.

 

Por në tregje qumështi, vezët e produkte të tjera shpesh lihen në ambiente me temperatura të larta.

 

Helmimi mund të jetë pasoja më e vogël për ata që konsumojnë produkte të tilla.

 

Megjithë rrezikun, shumë njerëz preferojnë të blejnë qumështin apo vezët që vijnë nga fshati.

 

Shitës të tillë ambulantë largohen nga policia bashkiake, por ata rikthehen në rrugë e trotuare, duke shmangur tregjet e licencuara.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *