Te moshuarit tashme mund ta marrin pensionin edhe përmes bankave. Krahas zyrave postare ky shërbim ofrohet edhe ne bankat e nivelit te dyte. Drejtues te Institutit te Sigurimeve Shoqërore thonë se  pensionistet nuk do te kenë komisione per kete shërbim. Per ta tërhequr pensionin përmes bankave, mjafton  nje kërkese prane ISSH-se dhe pensioni do te hidhet çdo muaj ne banke e mund te tërhiqet nga çdo qytet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.