Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur programin për subvencionimin me 70% të shumës, për çdo familje që do të aplikojë për një panel diellor për ngrohjen e ujit.

 

Deri në datën 18 tetor, bizneset që shesin dhe instalojnë panele do të kenë mundësi të aplikojnë për të ofruar shërbimin për familjarët që do të përfitojnë nga mbështetja.

 

Më pas, një komision i posaçëm i ngritur nga agjencia për efiçencën e energjisë do të vlerësojë aplikimet. Brenda datës 30 tetor, do të shpallet publikisht lista e subjekteve tregtare që plotësojnë kriteret.

 

Pas kësaj faze, në datën 1 nëntor nis aplikimi nga familjarët. Ata që do të kualifikohen për t’u subvencionuar nga qeveria, do të duhet të përzgjedhin një nga bizneset e listuara nga agjencia për efiçencën e energjisë për të instaluar panelin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *