Ensi Maze, autori i dyshuar i vrasjes së Stiven Toshkësit, do qëndrojë në burg.

 

Apeli i Përgjithshëm nuk ia ndryshoi masën e sigurisë të riut 18 vjeçar, ndërsa Axel Hoxha, që dyshohet se ka kryer vrasjen me thikë ndaj Toshkësit, nuk ka bërë kërkesë për liri.

 

“Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 857 Akti, datë 21.04.2023 ka vendosur:

 

  1. Vlerësimin e ligjshëm të arrestit në flangrancë të personit nën hetim E.M.
  2. Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim E.M atë të “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 të K.Pr.Penale.
  3. Urdhërohet policia gjyqësore e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë si dhe forcat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, për ekzekutimin e këtij vendimi.

 

Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga personi nën hetimi me iniciale E.M, i cili kërkoi ndryshimin e vendimit lidhur me masën e sigurimit duke e ndryshuar nga “arrest në burg” në atë të “Detyrimit për tu paraqitur në policinë gjyqësore”.

 

Në përfundim të gjykimit, më datë 24.05.2023, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, e përbërë nga trupi gjykues me Gjyqtar z. Genti Shala,  vendosi:

 

– Miratimin e vendimit nr. 857, date 21.04.2023 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.”, thuhet në vendimin e gjykatës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *