Subscribe

Gjatë tetë mujorit të këtij viti pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit për Pastrimin e Parasë janë raportuar 1.260 raste të dyshimta për pastrim parash ose 325 raste më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

 

Sipas të dhënave që “Vizion Plus” ka siguruar nga Drejtoria e Parandalimit për Pastrimin e Parasë, 35% e raportimeve janë bërë nga sistemi bankar.

 

Ligji detyron bankat që të aktivizojnë mekanizmin e raportimit dhe verifikimit të mëtejshëm për çdo derdhje cash mbi 1 milion lekë, qoftë kjo e justifikuar me dokumentacionin përkatës apo jo.

 

Por kur diskutimi për amnistinë fiskale vazhdon dhe arsyeja kryesore pse ajo kundërshtohet është rreziku i pastrimit të parasë, nga Banka e Shqipërisë kërkohet që ligji dhe rregullorja finale e zbatimit të nismës të mos kundërshtojë ligjin që kemi në fuqi për pastrimin e parasë.

 

 

DENIS DERALLA

DREJTOR, DEPARTAMENTI I MBIKEQYRJES, BSH

“Nëse draftligji i amnistisë fiskale do të përmbledhë të gjitha kërkesat që kanë pasur qoftë bankat e nivelit të dytë, qoftë institucione ndërkombëtare, sigurisht që do të jetë me mjaft efekt sepse do të japë një dorë në formalizimin e  ekonomisë shqiptare, por edhe në përtëritjen e kësaj gjendjeje ku jemi sot. Nëse do të ketë shuma që do të vijnë përmes sistemit bankar, do të jenë të verifikuara nga bankat që kanë qenë. Roli i bankës tek ne në këtë rast është i dorës së dytë sepse vlerësimi i parë për futjen e parasë në bankë, kërkesa për burimin e tyre ka ardhur nga banka ku janë. Kufiri është i vendosur në ligj kështu që për aq kohë sa dy ligjet nuk bien ndesh me njëri-tjetrin, sigurisht që kufiri do të mbetet. Rregulloret më pas janë një tjetër histori që mund të lehtësojnë amnistinë fiskale, por nuk do të prekin edhe qëndrueshmërinë e këtyre parashikimeve për parandalimin e pastrimit të parave.”

 

 

Por cilat raste përbëjnë dyshim për pastrim parash për bankat?

 

 

DENIS DERALLA

DREJTOR, DEPARTAMENTI I MBIKEQYRJES, BSH

“Rastet e dyshimta janë rastet kur kemi shuma të mëdha të lëvruara pa asnjë justifikim apo shuma të vogla që lëvrohen herë pas here rutinë, por që nuk kanë burimin e të ardhurave apo edhe justifikimin e aktivitetit. Ka forma të tjera që janë të parashikuara nga ligji si PEP ose persona të tjerë që janë të identifikuar si kriminelë potencialë ose me të shkuar kriminale. Në momentin e parë bllokohet transaksioni, bllokohen llogaritë e individit apo kompanisë së dyshuar bëhet njoftimi në DPPP dhe pritet më pas prej tyre vlerësimi apo aktiviteti i mëtejshëm. Janë para që vijnë nga burime kriminale, burime që në vendet e tyre përkatëse bëjnë evazion fiskal. Qarkullimi i shpeshtë i shumave të parave pa burimin e deklarimit konsiderohet si një moment i dyshimtë dhe verifikohet nga DPPP.”

 

 

Nga totali i rasteve të referuara si të dyshuara për pastrim parash për këtë vit, 136 prej tyre janë kaluar në polici e prokurori për hetime të mëtejshme, ndërsa nga Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit janë nxjerrë dy urdhra bllokimi të përkohshëm me vlerë 175 mijë euro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *