Byroja shqiptare e sigurimeve pas 10 vitesh ka dale nga statusi i monitorimit, nga Keshilli i Byrove. Kjo vendimarrje ka ardhur pas disa ndryshimeve ligjore, qe kane te bejne me fondin e garancise, pagesen e demeve te kartonit jeshil etj. Nje nga ndryshimet kryesore ka te beje me pagesen direkt nga shoqeria te nje aksidenti per nje mjet te pasiguruar si dhe te paidentifikuar. Kjo qasje ka sjelle nje shfryrje te fodit e kompesimit per cdo rast aksidenti te kryer.

 

 

Nje tjeter ndryshim ka te beje edhe me krijimin e nje fondi garancie prej 150 mln leke per fondin e kompensimit, cka edhe kjo qasje ka ndikuar direkt ne vendimet e byrose. Qe nga viti 2013 byroja shqiptare e sigurimit u vendos në statusin “në monitorim”, për shkak të rritjes së numrit të thirrjeve të garancive ndër vite, numrit të konsiderueshëm të pazgjidhur të kërkesave për dëmshpërblim etj.

 

 

Byjra e sigurimeve eshte nje strukture qe menaxhon sistemin e kartonit jeshill per automjtet ne rast kryerjes se nje aksidenti, por jo vetem. Ajo trajton edhe demet qe vijne nga aksidedntet na nje mjet i paidentifikuar dhe siguruar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *