I gjithë biznesi i vogël do të hyjë në një proces ndryshimi rrënjësor lidhur me deklarimin e të ardhurave si dhe tatimit që do të paguajë.

 

Ligji i ri i Tatimit mbi të Ardhurat që pritet të hidhet për konsultim parashikon se çdo person fizik dhe juridik do t’i nënshtrohet plotësimit të një deklarate vjetore dhe në bazë të mbledhjes së të ardhurave, perveç pagës, do të taksohet në mënyrë progresive si një i punësuar.

 

Zv/ministrja e financave Vasilika Vjero ka zbardhur në “E-ZONE” disa detaje nga drafti.

“Drafti parashikon dy grupime të mëdha për bizneset. i pari janë përsonat fizikë ku përfshihen edhe individët dhe grupimi i dytë janë personat juridikë. Grupi i parë do t’i nënshtrohet tatimit progresiv sipas ligjt të tatimit mbi të ardhurat, ndërsa i dyti do t’i nënshtrohet tatimit korporativë. Në këtë skemë të re do të meren në konsideratë të gjtiha të ardhurat e personit, paga, qira, pasuri të patundshme, të ardhura nga trashëgimia, interesa bankare etj. Por njëkohësisht do të ketë edhe shpezime të zbritshme”–shpejgoi Vjero.

 

Por qeveria u angazhua dy vite më parë se biznesi i vogël do të ketë zero taksa deri në 2029, ndërsa draftligji i ri duket se po trgon të kundërtën.

 

“Do të ketë një kategori biznesesh që do të përjashtohen, se cilët do të jenë ata kjo do të diskutohet dhe konsultohet me grupet e interesit. Në cdo rast përjashtimi i tyre do të bëhet me vendim qeverie. Ne do ti përmbahemi angazhimit për zero taksa për bzineset e familjare”-tha Vjero në “EZONE”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *