Përreth nesh vërviten me mijëra baktere ndaj është e nevojshme që ne të kujdesemi sadopak në lidhje me problemet që ato shkaktojnë për shëndetin tonë.

 

Telefoni është një ndër objektet tona më të ngushta të cilët kërkojnë pastrimin e nevojshëm gjatë përdorimit të tyre.

 

Në qoftë se përdorni telefonin gjatë tërë kohës, edhe kur jeni duke ngrënë, pastrimi i përditshëm është një ide e mirë.

 

Pastrimi çdo ditë është i nevojshëm veçanërisht në qoftë se përdorni ndonjë aksesorë të telefonit nga goma, Bakteret qëndrojnë aty më shumë se sa në materiale të metalit apo xham.

 

Ndërkaq është e rëndësishme që gjatë pastrimit të pajisjes suaj telefonike për të mos e dëmtuar atë është mirë që ta fikni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *