Edhe pse ndryshimet e Kodit Rrugor parashikojnë masa më të ashpra për shkeljet e qarkullimit rrugor, numri i aksidenteve është rritur. Sipas raportit zyrtar të publikuar nga INSTAT gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, kanë ndodhur 507 aksidente, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ky tregues është rritur me 9.3 përqind i shoqëruar dhe me rritjen e numrit të personave të aksidentuar me 12.7 përqind. Në raport thuhet se edhe numri i atyre që kanë humbur jetën, por edhe plagosur si pasojë e aksidenteve është rritur. 76 persona humbën jetën tremujorin e dytë të këtij viti, ndërsa krahasuar me 2015 e përkthyer në përqindje rritja është 11.8 përqind. Shifrat janë akoma më të larta për të plagosurit, me 627 persona e sipas Institutit të Statistikave rritja është prej 14.1 perqind. Ajo që vihet re në raport është se numri më i lartë i aksidenteve ndodhin për shkak të drejtuesit të mjetit, por ka dhe aksidente për të cilat gabimet kane qene te këmbësorëve. Kështu 438 aksidente kanë ndodhur për shkak të sjelljes në rrugë nga drejtuesi e 69 nga këmbësorët. Vendet ku ndodhin më shumë aksidentet janë rrugët Interurbane dhe Urbane aty ku dhe policia e ka pasur mjaft të vështirë të kontrollojë shpejtësinë. Në këtë tremujor numri më i lartë i aksidenteve ka ndodhur gjatë javës me 369, ndërsa në fundjavë 138 aksidente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *