Notat e fundit të maturantëve janë publikuar, ndërsa ata mund të informohen lidhur me rezultatin e arritur në provimet e tyre të fundit, lëndët me zgjedhje.

 

Rezulton se provimin  me zgjedhje e kanë kryer në total 27 mijë e 389 maturantë.

 

746 maturantë janë vlerësuar me notën4.00, duke mbetur, ndërsa 153 maturantë kanë arritur të marrin notën maksimale 10.00, duke rezultuar ekselentë.

 

Kalueshmëria për këtë provim është 97.28% ndërsa nota mesatare është 7.30.

 

Të gjithë maturantët mund të kërkojnë për rezultatet e tyre në këtë link: https://www.portalistudentor.al/notat-e-matures/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *