Në kushtet e emeregjencës së energjisë së shpallur me vendim, qeveria do t’i rikthehet blerjes së këtij produkti me tender dhe jo me ankade sikundër kryhet aktualisht. Kjo masë ka si synim sigurimin e sasive të nevojshme dhe me kontrata afatgjata.

Numri dy i Minsitrisë së Energjisë, Ilir Bejtja tha në emisionin E-ZONE se cila është skema që do të ndiqet:
Ne do të hapim tender. Nëse nuk sigurohet energjia në garën e parë apo të dytën atëherë OSSHE do të hyjë në marrëveshje direkte me tregtarët për të gjetur sasinë e duhur me çmimin më të përballueshëm. Kjo do të na japë mundësi që të sigurojmë kontrata afatagjata energjie.

Aktualisht, OSSHE blen energji me baza javore nëpëmjet ankadeve ku marrin pjesë tregtarë të ndryshëm vendas dhe të huaj dhe çmimi që ato ofrojnë shihet në kohë reale nga çdo ofertues. Por rikthimi i procedurës së tenderave në blerjen e energjisë rrit mundësinë për marrëveshje pararpake me subjekte pjesmarrëse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *