Dhjetëra qytetarë të Lezhës presin jo vetëm me ore te zgjatura, por edhe me ditë për t’u pajisur me kartë shëndeti. Më shqetësuese situata është për të moshuarit. Qytetaret thonë se kjo gjë është krijuar për shkak se po punohet me vetëm një sportel. Ata shprehen të revoltuar edhe për faktin se po humbasin ditët e punës, duke u marrë me këtë dokument, qe është i nevojshëm për ta. Kjo situatë është hasur pothuajse në të gjitha qytetet e vendit. Nisur nga radhët e gjata të krijuara në këto sportele, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur shtyrjen e vlefshmërisë së librezës shëndetësore deri më 30 prill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *