Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve nuk i pranoi kërkesat e opozitës për të shpallur të pavlefshme zgjedhjet në Qarkun e Korçës dhe Elbasanit dhe për të ripërsëritur procesin.

 

Anëtari i KAS u shpreh se palët kanë të drejtë të ankimojnë vendimin brenda pesë ditësh.

 

“KAS pasi analizoi provat dhe faktet e paraqitura, vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore të paraqitur nga PD dhe LSI. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. Palët për këtë duhet të paraqesin brenda 5 ditëve ankimim në Kolegjin Zgjedhor.”

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *