Afro gjysma e popullsisë se botes, rreth 3 miliardë persona, janë përdorues të rregullt të internetit, aq sa në 25-vjetorin e krijimit të World Wide Web, mund të thuhet pa frikë se interneti është kthyer në stil jetese. Përdoruesit e tij lundrojnë mes dy botëve, asaj reale dhe virtuale, të cilat janë bërë të pandashme. Per here të pare, internet është përshkruar nga studiuesi kanadez Marshall Mekluan në vitin 1962, i cili e përcaktonte atë si “mediumin e të së ardhmes, i cili do të ishte zgjatim i ndërgjegjes njerëzore ku do të përfshihej edhe televizioni si përmbajte”. Por në atë kohë, shumë prej lexuesve dhe dëgjuesve te tij e shihnin me skepticizëm.
29 vjet më vonë, ne gusht te 1991-shit, shkencëtari britanik Tim Berners Li e vuri ne zbatim këtë ide, ndërsa punonte në laboratorin zviceran te fizikes. Ai kishte per qellim te zhvillonte nje sistem informacioni global i lidhur me njëri-tjetrin dhe i pagëzuar me emrin World Wide Web. Gjatë këtij çerekshekulli, Webi ka kaluar në të paktën tre etapa, e para ishte krijimi i të ashtuquajturës Big Data, një tru gjigand, i cili arkivonte informacione. Më pas në fund të viteve ’90 gazetat dhe portalet online marrin një përmasë të re me përfshirjen e komenteve dhe hapjen e blogjeve, të cilat krijonin mundësin e interaktivitetit ndërsa etapa e tretë, ajo që jetojmë sot dhe që vijon pas hapjes së rrjeteve sociale në vitin 2004, internet krijoi mundësinë e personalizimit të faqeve dhe krijimin e mediave të qytetarit. Jashtë këtij trendi, nuk mbeti as Shqipëria. Statistikat e para dëshmojnë se në vitet 2000 përhapja e internetit në vend përllogaritej në 0.1% të popullsisë. Ai përdorej kryesisht nga administrate dhe mediat. Ndërsa 15 vjet më vonë, mbi 62% e popullsisë në vend është përdoruese e internetit, i cili tashmë aksesohet edhe në celular, me një trend gjithnjë e në rritje. Gjysmë shekulli nga ajo që mund të quhet si “Profetsia Mekluhan” për internetin, për të përshkruar botën e sotme të komunikimit, mund të përdorim sërish një koncept të tij: Ne jetojmë në një fshat global.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *