Arritja e objektivit prej 150 minutash stërvitje në javë nuk është aq e paarritshme dhe u jep shëndet ditëve të jetës sonë. Megjithatë, nëse qëllimi është të shtojmë më shumë ditë në jetë dhe në të vërtetë plot shëndet, mjafton një tundje e thjeshtë e duarve.

 

Ky është Shuai Shou Gong, një lloj ushtrimi aktiv i duarve (ose lëkundje aktive me dorë) që praktikohet për rreth një mijë vjet në Kinë dhe rekomandohet veçanërisht për të moshuarit, pasi u ofron atyre lëvizshmëri më të mirë dhe mirëqenie të përgjithshme.

 

Këto përfitime nga ky ushtrim u verifikuan edhe nga një studim më i ri, i cili u fokusua në mënyrë specifike në 56 gra nga mosha 60 deri në 80 vjeç. Gratë u ndanë në dy grupe: një grup ndoqi stërvitjet 40-minutëshe të Shuai Shou Gong, ndërsa grupi i dytë nuk ndoqi asnjë rutinë ushtrimesh.

 

Ata që e ndoqën këtë ushtrim për tre herë në javë për dy muaj, kishin përmirësuar shpejtësinë e ecjes, qëndrimin dhe fleksibilitetin dhe gjithashtu kryenin më lehtë detyrat e përditshme, si gatimi dhe veshja. Në të kundërt, grupi tjetër i grave nuk pa asnjë përmirësim dhe ecja e tyre në fakt u përkeqësua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *