Hilda Shijaku ekonomiste pranë Bankës Botërore në Tiranë është e mendimit se fiksimi I cmimeve me borde nga qeveria është një masë që nuk duhet të shtrihet në kohë.

 

Edhe pse shumë vënde kanë marrë nisma për fiksime cmimesh duke riparë taksat dhe tatimet, Shijaku thotë se tregu duhët të lihet I lirë të vetrregullohet.

 

Në qoftë se këto fiksime cmimesh bëhën për tu përballur në një kohë të shkurtër dhe për të shmnagur abuzimet e mundshme që ndodhin për shkak të përqëndrimit të tregut, këto mund të japin një efekt pozitiv. Megjithatë nëse këto kufizime mbeten për një kohë të gjatë barra financiare do mbartet nga bizneset dhe do të dëmtojnë shëndetin financiarë të këtyre biznese. Këto ndërhyrje duhet të jenë të kufizuara dhe për një kohë të caktuar. Është më mië të lëm tregun të vetrregullohet- u shpreh Shijaku në E-ZONE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.