Pas shqetësimit të komunitetit të biznesit, Ministria e Financave u tërhoq nga urdhri i saj për të bllokuar edhe llogaritë bankare të admisnitratorit për efekt të shlyerjes së borxheve të kompanisë.

 

Në një sqarim në “Facebook”, ministrja thotë se udhëzimi parashikonte që do të ezaurone të gjitha format e mbledhjes me forcë të detyrimeve, dhe në fund do të mbërrinin në vendimin e bllokimit të llogarive.

 

Por biznesi në ankesën e tij evidentonte se bllokimi i llogarive nuk mund të kryhej nga tatimet pa patur më parë një vendim gjykate.

 

Tashmë në rishikimin e këtij urdhri nga ministria është specifikuar që më parë do të pritet vendimi i gjykatës përpara se tatimet të vendosin të bllokojnë llogaritë e aksionerit, ortakut dhe adminsitratorit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *