Subscribe

Biznesi mbetet ende i paqarte për sa i përket avantazheve te ligjit per anëtarësimin e detyrueshëm ne dhomat e tregtisë. E ndërsa nje kategori e sipërmarrësve e kane kundërshtuar ketë nisem te qeverise, ka biznese te tjera qe e mbështesin, por edhe ata kërkojnë nje unifikim te qëndrimit, ne interes te tyre dhe jo te ketë ndasi politike. Nje tjetër shqetësim i biznesit është edhe pagesa e kuotave vjetore për t’u bere anëtar me detyrim. Sipas tyre tarifat e përcaktuara janë te larta. Qëllimi i mire i ligjit për te patur nje lobim edhe me te fort ndaj problemeve qe do te shqetësoje biznesin, duket se vështire te beje te gjithë sipërmarrësit ne nje mendje per te qene anëtare te dhomës. Ne Shqipëri janë te shumta, shoqatat qe perfaqesojne biznese te fushave te ndryshme, por edhe ne ketë fushe, ato reflektojnë perkatesite apo preferencat politike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *