Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar se abuzuesit me çmimet që përfitojnë nga koronavirusi do të gjobiten me 5 milionë lekë. Në rast se kjo shkelje përsëritet, atëherë mbyllet veprimtaria për gjashtë muaj.

 

“? RRITJA ABUZIVE E ÇMIMIT TË SHITJES TË TË GJITHA MALLRAVE DHE PRODUKTEVE USHQIMORE, BARNAVE, PAJISJEVE MJEKËSORE DHE SHËRBIMEVE, NË KRAHASIM ME ÇMIMIN E TYRE NË SHITJE TË RREGULLT TË TREGTUAR NË MUAJT PARAARDHËS NGA DATA E HYRJES NË FUQI TË KËTIJ AKTI NORMATIV DHE PËR PRODUKTET SEZONALE, SIPAS ÇMIMIT TË TREGTUAR NË TË NJËJTËN PERIUDHË KOHORE TË VITIT PARAARDHËS NGA DATA E HYRJES NË FUQI TË KËTIJ AKTI NORMATIV, KUR NUK VJEN SI PASOJË E ÇMIMIT NGA IMPORTI I TYRE, DËNOHET ME GJOBËN 5 000 000 (5 milionë) LEKË PËR SHITJEN ME SHUMICË DHE 100 000 (njëqind mijë) PËR SHITJEN ME PAKICË. NË RAST PËRSËRITJEJE SUBJEKTIT I MBYLLET VEPRIMTARIA PËR 6 MUAJ.”

 

Një masë e tillë u mor pasi pati shumë ankesa nga qytetarët se farmacitë, por edhe tregjet e fruta-perimeve po abuzonin me çmimet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *