Subscribe

Bujqësia shqiptare mbetet e etur per fonde. Janë 13 mije fermer ne te gjithë vendin qe kane aplikuar per te përfituar para nga qeveria, me qellim zhvillimin e aktivitetit bujqësor. Kriteri per te përfituara fonde gjate këtij viti ka qene pajisja e fermerëve me NIPT, numër identifikues per tatimpaguesin. Por financimi ndaj bujqësisë duket se do te ketë nje mbështetje edhe me te madhe. Me skemat e financimit, qeveria ka stimuluar kryesisht fermerët me sipërfaqe te mëdha toke, por edhe ata qe kane investuar ne blegtori. Ndërsa individët qe kane ne pronësi nje hapësire të vogël toke, vijojnë te mbeten pa mbështetje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.