Sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken ka publikuar strategjinë e luftës kundër korrupsionit.

 

“Korrupsioni dhe efektet e tij të dëmshme kanë potencialin të prekin pothuajse të gjitha aspektet e shoqërisë. Strategjia e SHBA-së për Kundër Korrupsionit përshkruan mënyrat se si DASH do të ndihmojë në luftën efektive për transparencë dhe parandalimin e korrupsionit në mbarë globin,”-shkruan ai.

 

Strategjia përshkruan një qasje të gjithë qeverisë për ngritjen e luftës kundër korrupsionit. Ai vë theks të veçantë në kuptimin më të mirë dhe reagimin ndaj dimensioneve transnacionale të kërcënimit, duke përfshirë marrjen e hapave shtesë për të reduktuar aftësinë e aktorëve të korruptuar për të përdorur sistemet financiare të SHBA dhe ndërkombëtare për të fshehur pasuritë dhe për të pastruar të ardhurat e akteve korruptive.

 

Strategjia organizon përpjekjet e Qeverisë së SHBA për të luftuar korrupsionin nën pesë shtylla që përforcojnë njëra-tjetrën: Modernizimi, koordinimi dhe dhënia e burimeve të përpjekjeve të Qeverisë së SHBA për të luftuar korrupsionin: Ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë qenë prej kohësh një lider në luftën globale kundër korrupsionit, trajtimi i kërcënimit si një imperativ i sigurisë kombëtare kërkon një qasje të përditësuar. Kjo do të përfshijë:

 

Kuptim dhe reagim më të mirë ndaj dimensioneve transnacionale të korrupsionit, duke përfshirë prioritizimin e mbledhjes dhe analizës së inteligjencës mbi aktorët e korruptuar dhe rrjetet e tyre.

 

Ngritja e punës kundër korrupsionit si një prioritet ndërsektorial në departamentet dhe agjencitë kyçe në të gjithë qeverinë federale, duke përfshirë organet koordinuese në Departamentin e Shtetit, Thesarit dhe Tregtisë, dhe Agjencinë e SHBA për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

 

Rritja e burimeve të zbatimit të ligjit dhe forcimi i shkëmbimit të informacionit midis komunitetit të inteligjencës dhe zbatimit të ligjit.

 

Frenimi i financave të paligjshme: Aktorët e korruptuar dhe lehtësuesit e tyre mbështeten në dobësitë në Shtetet e Bashkuara dhe sistemet financiare ndërkombëtare për të errësuar pronësinë e aseteve dhe për të pastruar të ardhurat e aktiviteteve të tyre të paligjshme. Si ekonomia më e madhe në botë, Shtetet e Bashkuara mbajnë përgjegjësi për të adresuar boshllëqet në sistemin tonë rregullator dhe për të punuar me aleatët dhe partnerët tanë për të bërë të njëjtën gjë. Kjo nënkupton adresimin e mangësive, duke përfshirë:

 

SHBA angazhohet që të rrisë përpjekjet diplomatike dhe zhvillimore për të mbështetur, mbrojtur dhe incentivuar shoqërinë civile dhe aktorët e medias, duke përfshirë gazetarët hetues që ekspozojnë korrupsionin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *