Partia Demokratike i ka dorëzuar Këshillit Politik letrën që do t’i drejtojë OSBE/ODIHR për disa çështje themelore, për të cilat palët nuk bien dakord.

Në letër sqarohet se propozimi i Partisë Socialiste është zbatuar në zgjedhjet mes vitit 2000-2001 dhe është shfuqizuar me konsensualitet e zëvendësuar në 2003 me modelin ekzistues të listave të përbëra.

“Më pak se dy muaj, pasi ligji i 23 korrikut rikonfirmoi mekanizmin ekzistues të koalicioneve dhe caktimi i mandateve, partia në pushtet po propozon të ndryshojë atë. Propozon që në vend të listave të përbëra, koalicionet duhet të paraqesin një “listë të përbashkët” të vetme, e cila më pas do të ndryshojë rrënjësisht rregullat e zgjedhjeve që rregullojnë transformimin e votave në vende.”

Më 6 shtator, presidenti Ilir Meta ka dekretuar datën e zgjedhjeve, 25 prilli 2021, thekson selia blu, e për pasojë, procesi zgjedhor ka filluar dhe partite politike kanë fituar tashmë të drejtën për t’u regjistruar si subjekte zgjedhore. Për këtë arsye, opozita gjykon se rregullat themelore nuk mund të ndryshohen pasi të ketë filluar procesi zgjedhor.

“Opozita gjykon se veprime të tilla prekin parimet e qëndrueshmërisë së ligjit, sigurinë ligjore dhe fushën e barabartë të lojës, të cilat janë thelbësore për të mbështetur angazhimet e OSBE-së për zgjedhjet demokratike. Opozita mendon se propozimi i partisë në pushtet për të ndryshuar rregullat diktohet nga interesat e menjëhershme politike dhe synojnë manipulimin e sistemit në avantazhin e vet.”

Opozita e bashkuar kërkon ndihmën e ekspertëve të OSBE/ODIHR për çështjet e mëposhtme:

1.A përputhet me standardet ndërkombëtare mekanizmi aktual i Kodit për koalicionet dhe formula e shpërndarjes së mandateve?

2. A i lejon listat e hapura mekanizmi dhe formula aktuale dhe a është në përputhje me standardet e OSBE/ODIHR?

3. A mund të ndryshohen njëanshmërisht rregullat zgjedhore 6 muaj para zgjedhjeve?

4. A minon barazinë në garë dhe a bie ndesh me disa standarde të OSBE/ODIHR ndryshimi i njëanshëm i rregullave shumë afër zgjedhjeve?

5. Në kushtet e mosdakordësisë, cila është një zgjidhja në përputhje me standardet e OSBE/ODIHR për zgjedhje demokratike?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *