Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka dhënë nje hua prej 218 milion eurosh për Korporatën Elektro-energjetike. Per te gjithë ketë shume, garante ka dale qeveria shqiptare. Paratë do te përdoren per te ristrukturuar borxhin qe KESH ka ndaj bankave tregtare dhe janë me interesa mjaft te larte. Kjo kredi i mundëson korporatës shlyerjen e detyrimeve deri ne 15 vite, pasi koha kur borxhi i marre duhet te paguhej ishte mjaft e shkurtër. Ne ceremoninë e firmosjes se marrëveshjes me BERZH, ministri i Energjisë Damian Gjiknuri e konsideroi kete hua si nje besim qe institucionet financiare ndërkombëtare kane ne sistemin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *