Jetesa ne Shqipëri sa vjen edhe behet edhe me e shtrenjte. Instituti i Statistikave konstaton se shpenzimet mesatare mujore te nje familje, arrijnë ne rreth 71 mije leke ne 2015, me një rritje nga viti 2014, me 1.9 %. Kjo rritje nuk i dedikohet mirëqenies, por shtrenjtimit te çmimeve. 48.7% e shpenzimeve mujore i merr grupi i ushqimeve, qe do te thotë është elementi me i rëndësishëm ne buxhetin familjar. Ne këtë grup, peshën me te madhe e zëne, buka, qumështi dhe nënproduktet e tij si dhe mishi se bashku me nënproduktet, ushqimi bazik per një familje. Pas këtij grupi me peshe ne shpenzime janë qiraja, pagesa e energjisë dhe e ujit te pijshëm, lënda djegëse etj. Por ne tiranë shpenzimet mesatare mujore arrijnë ne 82 mije leke. Një tjetër e dhëne e këtij anketimi është fakti se ka një rënie te shpenzimeve për arsim dhe shëndetësine nga buxheti familjar, krahasuar me vitin 2014. Ky fakt i dedikohet rënies se kërkesës per studime pasuniversitare, ndërsa ne shëndetësi një impakt ne këtë situate ka dhënë kontrolli shëndetësor falas i popullatës. Anketimi i INSTAT-it është kryer ne 7335 familje te shpërndara ne te gjithë vendin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *