Subscribe

Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar miratoi këstin e radhës per Shqipërinë ne shumen prej 72. 4 milion euro. Ne njoftimin për shtyp te këtij institucioni, thuhet se FMN përfundoi analizën e 5 dhe te 6 te ekonomisë shqiptare dhe me pas miratoi shumen për disbursim. Veç vlerësimeve per ecurinë e reformave te ndërmarra nga qeveria, FMN ve ne dukje risqet si dhe jep edhe disa rekomandime. Nder te tjera, FMN thotë se qeveria duhet e shmange përjashtimet nga pagesa e taksave për kategori te caktuara, duke ju referuar këtu 83 mije bizneseve te vogla qe, nuk do te paguajnë taksen nga 2016.

Qëllimi i autoriteteve për konsolidimin e vazhdueshëm fiskal, me një strategji rregullimi të bazuar në zgjerimin e bazës tatimore dhe përmirësimin e respektimit të taksave dhe administratës, është i duhuri. Për këtë qëllim, ata duhet të reduktojnë varësinë mbi masat që merren vetëm një herë dhe të shmangin përjashtimet e mëtejshme të taksave dhe normat preferenciale të taksave. Përveç kësaj, mekanizimi i autoriteteve për të përmirësuar pagimin e taksave duhet të jetë më në linjë me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe duhet të përqendrohet në rritjen e pranimit vullnetar.

Duke ju referuar njoftimit per shtyp, FMN është ndalur edhe ne koncesionin e shume debatuar per Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Sipas fondit, çdo Partneritet Publik Privat ne çështjet fiskale, duhet te vlerësuar ne mënyrë transparente.

Autoritetet janë duke marrë masa për të trajtuar rreziqet fiskale, duke përfshirë edhe forcimin e menaxhimit financiar publik. Duke shkuar përpara, ajo do të jetë e rëndësishme për të forcuar kapacitetet për të ekzekutuar projektet e investimeve publike dhe për të siguruar se ndikimi i çdo projekti të ri PPP në llogaritë fiskale të jetë duke u vlerësuar në mënyrë transparente dhe në përputhje me normat ndërkombëtare.

Aktualisht shkon ne 226 milion euro kredia qe qeveria ka marre. Ministria e Financave pranon se këto para janë parashikuar ne buxhetin e shtetit 2016, qe ne hartimin e tij, duke i shpenzuar ato sipas nevojave qe do paraqesë viti fiskal.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *