Ministria e Zhvillimit Ekonomik nxjerr ne shitje INSIG-un. Nesër se bashku me Ministrinë e Financave, do te depozitohet ne Agjencinë e Prokurimit Publik kërkesa per tender te hapur, për te privatizuar kompaninë shtetërore te sigurimeve. Mësohet se qeveria i ka vlerësuar asetet e tij 15 milion euro, megjithatë kriter ne tender, nuk do te jete vetëm shifra qe do te ofrojnë bizneset qe do te aplikojnë per ta blere, por dhe pjesa se si do e menaxhojne dhe ringrene kompaninë. Ne vitin 2009, qeveria Berisha tentoi ta shiste INSIG-un me shumen 40 milion euro, por kompania gjermane u tërhoq ne momentin e fundit. Qe prej asaj kohe, menaxhimi i dobët i kompanisë, ka ulur tmerrësisht vlerën e aseteve te saj. Vetëm dega e Kosovës rezulton me miliona euro detyrime ndaj te treteve per te paguar demet. Ne kohet e fundit INSIG ne Shqipëri ka arritur te përmirësoje bilancet dhe arkëton afro 500 mije euro ne vit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *