Pas Tiranës është Bashkia e Beratit që ka ndërmarrë aksionin për bllokimin e të gjitha pikave të karburantit dhe pikave të tregtimit të gazit, që ushtrojnë aktivitetin e tyre pa licencën përkatëse dhe dokumentacionin e nevojshëm. Aktualisht, në qytetin e Beratit e ushtrojnë këtë aktivitet 35 subjekte nga të cilët vetëm 5 prej tyre kane aplikuar për t’u pajisur me licencë dhe dokumentacioni i tyre ka rezultuar i paplotë. Bashkia e Beratit bën me dije se kontrollet do të vazhdojnë deri në pajisjen me dokumentacion dhe shlyerjen e detyrimeve të taksave të parashikuara nga ligji.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *