Një nga masat që mund të lehtësonte krysisht biznesin e vogël nga efektet ekonomike, që po prodhon pandemia është mospagesa e qirasë mujore. Nisur edhe nga kërkesat e shumta, kryeminsitri ka njoftuar se do ta realizojë këtë nisëm nëpërmjet një akti normative. Por sa do të realizohet një nisëm e tillë në kushtet kur kemi të bëjmë me një maqrrëdhënie tërësisht private?

 

Vendimi i qeverisë parashikon të përfshijë edhe familjarët, që jetojnë në shtëpi me qira.

 

Me aktin normativ për masat e veçanta do të ndalohen pagesat e qerave nga ana e bizneseve të vogla dhe familjarëve të regjistruar në punë, që kanë ndaluar punën për shkak të luftës. qeradhënësit do të ndalohen t’u kërkojnë pagesën mujore këtyre subjekteve ose do të penalizohen me gjobë sa pesëfishi i vlerës së qerasë përkatëse-shkruan Rama në facebook.  

 

Ende nuk është specifikuar se kush do të përfitojë nga ky vendim. Por bizneset me xhiro deri në 2 milion lekë në vit që janë të mbyllur për shkak të pandemisë kosiderohen  sipërmarrje të vogla.

 

Për çdo rast presioni nga qeradhënësit, subjektet qeramarrës të dy kategorive të mësipërme, të drejtohen në faqen online të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Kjo luftë kërkon medoemos, që kushdo ka një mundësi më shumë, të solidarizohet me fakte jo me fjalë, për këdo që s’ka asnjë mundësi të mbijetojë pa solidaritet- vijon më tej kryeminsitri.

 

Aktualisht ka raste kur biznesi dhe qiradhënësi kanë gjetur mirkuptim, duke mos paguar qiranë mujore. Por shumë të tjerë nuk kanë qenë tolerant në këtë situatë, dukë bërë që biznesi i vogël të vihet në vështirësi. Mbetet për tu parë se si do të funksionojë ky akt normativ, i cili ndërhyn në marrëdhëniet tregtare mes individëve.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *