Autoriteti i Konkurrencës i kërkon Këshillit të Ministrave të ndryshojë rregullat në licencimin e firmave që tregtojnë kasa fiskale. Në vendimin e qeverisë të vitit 2007 thuhet se bizneset, të cilat tregtojnë këto pajisje duhet të kenë një qarkullim vjetor prej 10 milion eurosh dhe të lenë një garanci bankare në Drejtorinë e Tatimeve prej 500 mijë dollarësh. Kjo pengon futjen në treg të kompanive të tjera, shprehet Komisioni i Konkurrencës, prandaj, pas një hetimi i cili zgjati një vit, ai i rekomandon qeverisë të rishikojë këto kushte. Në vendimin e konkurrencës thuhet se, nuk ka kufizim ligjor, por pengesë ekonomike për hyrjen në treg të kompanive të tjera. Vetëm 5 firma në Shqipëri ofrojnë ne pajisjen e bizneseve me kasë fiskale dhe shërbimin e mirëmbajtjes së saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *