Subscribe

Nga kjo e hënë e deri në fund të qershorit, janë rikthyer në auditore një pjesë e studentëve në prag diplomimi të nivelit “Bachelor” dhe “Master”, të cilët për afro 3 muajsh e kanë zhvilluar mësimin në distancë.

Në Fakultetin Ekonomik studentët respektuan distancën fizike dhe masat e higjenës në zhvillimin e mësimit.

Një pjesë e nxënësve e konsiderojnë rikthimin në auditorë për zhvillimin e mësimit si të domosdoshëm.

Ndërsa pjesa tjetër e studentëve thonë se kthimi në fakultet mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin e tyre.

Në Departamentin e Gazetarisë, studentët kanë preferuar vazhdimin e mësimit në distancë.

Edhe në qytetin e Korçës, studentët e u kthyen në fakultet duke respektuar masat e sigurisë. Por mungesa e transportit ka penalizuar një pjesë të tyre, të cilët nuk u paraqitën në ambientet e universitetit.

Ndërsa studentët e viteve të tjera do të nisin shkollën më 25 gusht deri në fund të shtatorit dhe provimet do t’i japin në tetor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *