Protestat e studentëve gjatë dhjetorit 2018 nxitën qeverinë të ndërmerrte një sërë masash për të zgjidhur problemet e ngritura nga të rinjtë.

 

Ministria e Arsimit pas protestave studentore ka hartuar një sondazh me studentët.

 

Ky është një sondazh i cili synon që të mbledhë në mënyrë të drejpërdrejtë ankesat dhe opinionet e studentëve, për të gjetur zgjidhjet më të mira.

 

Për të dhënë më shumë detaje në lidhje mekët nismë në edicionin  qëndror të lajmeve në Vizion Plus ka qenë Drejtori i Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Elvin Gjevori.

 

Ka një shtyrje të afatit deri kur do të plotësohet ky sondazh nga data 2 maj në datën 5, pse është bërë një spostim i tillë i datës?

 

Ne kemi patur një fluks të madh studentësh të cilët kanë marrë pjesë në sondazh sidomos ditët e fundit duke pasur parasysh edhe ditët e festave që kanë qenë këto java për të dhënë më shumë mundësi studentëve është bërë dhe shtyrja për tu dhënë mundësi të gjithë atyre mijëra studentëve që janë bashkangjitur dhe kanë plotësuar sondazhin ti jepet një mundësi dhe pjesës së mbetur.

 

A kemi një shifër paraprake se sa është numri i studentëve që e kanë plotësuar sondazhin?

 

Shifrat janë të lëvizshme për shkak të plotësimit në çdo moment por shifrat që unë kam parë është mbi 10 mijë studentë që e kanë plotësuar dhe rritja është në shifra konstante sepse ju e keni parasysh ne kemi dëshirë që ti lëmë gjërat për në fund dhe ne shpresojmë dhe besojmë se ditët e fundit do të ketë një shtesë më të madhe dhe një  nga arsyet që jam këtu është që tjua vë në dukje studentëve që ta plotësojnë sondazhin për cilësinë e arsimit që ato marrin.

 

Për ata studentë që na ndjekin dhe nuke dinë se si të bëhen pjesë e një sondazhi të tillë, a mund të na tregoni se cilët janë format?

 

Është shumë e thjeshtë, të gjithë studentëve ne u kemi dërguar një email në adresën e tyre personale, një  sms nga unë me titullin sondazhi kombëtar i studentëve tek email ka një link ku ato mund të klikojnë dhe sapo klikojnë menjëherë ju shfaqet platforma se si të plotësojnë sondazhin. Platforma është me pyetje me zgjedhje po jo nuk e di ose me vlerësim dakord, shumë dakord etj, pasi plotësohet sondazhi të dhënat na vijnë ne në mënyrë anonime dhe atyre ju dërgohet një email ku u thuhet faleminderit.

 

Pyetja e shumicës mund të jetë, se si ruhet anonanimati?

 

Ne kemi punuar shumë që sondazhi të jetë anonim, përgjigja tek ne nuk vjen përmes email por përmes platformës ku ato u përgjigjen pyetjeve ne thjesht kuptojmë se është plotësuar një sondazh më tepër, kaq. Ne nuk kemi gjendjen dhe as dëshirën të ndjekim hapat pas për të zbuluar studentët.

 

Për ata studentë që për një arsye apo një tjetër nuk kanë marrë në email e tyre një email në lidhje me plotësimin e sondazhit. A ka një adresë ku ata mund të drejtohen dhe të thonë se janë studentë të x viti në x fakultet që duan të japin mendimin e tyre por që nuk kanë marrë një email?

 

Ne jemi shumë të hapur që të gjejmë të gjithë mënyrat që çdo student në Shqipëri të ketë mënyrën dhe të japë zërin e tij për këtë sondazh, por nëse ka të tillë atëherë ato mund të na shkruajnë në adresën tonë të email [email protected]. Personat që administrojnë email do të përgjigjen do të lidhen me universitetin për të sqaruar se x student a është apo jo student pasi duhet të jemi të sigurt që janë vetëm studentët pjesmarrës në këtë sondazh.

 

Kur do të bëhen publike të dhënat e sondazhit? A do të jenë publike ato për opinionin publik, median, për ata që duan të jenë vitin  tjetër studentë të fakulteteve të ndryshme dhe duan të dinë opinionin e studentëve aktualë?

 

Patjetër nuk do të kishte kuptim bërja e sondazhit nëse të dhënat nuk do të ishin publike, të dhënat do të bëhen publike do ti jepen ministrisë dhe IAL përkatëse të cilët janë dhe dy institucionet kryesore që mund të adresojnë të gjithë problemet që mund të dalin nga sondazhi, po do të bëhen publike dhe në faqen e ASKAl-it sepse ne duam që studentët e ardhshëm të dinë se çfarë mendojnë studentët aktual për institucionet ku studiojnë por gjithashtu edhe publiku të dije se institucionet që mbëhen nga taksat e tyre të dinë se si do të funksionojë dhe çfarë shërbimi marrin studentët.

 

Kjo është për të gjithë studentët në të gjithë Shqipërinë?

 

Po kjo është aktive për cfcdo student në Shqipëri, në IAL publike ose jo publike.

 

Çfarë synojnë përmes një sondazhi të tillë?

 

Ne synojmë që të dimë se sa të kënaqur janë studentët me shërbimin që marrin dhe cilat janë problematikat e mundshme që ato arrijnë të identifikojnë, në mënyrë që kur të bëhen politikat e arsimit të lartë të kenë të inkoperuar zërin e studentëve në lidhje me problematikat në këndvështrimin e studentëve.

 

Pyetjet janë të gjitha me alternativa apo lënë vend edhe për koment nga ana e studentëve?

 

Pjesa më e madhe e pyetjeve janë me alternativa dhe diku 5-6 pyetje kanë hapësirë për studentët që duan të shkruajnë dicka dhe pse nuk është e detyrueshme kjo pjesë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *