Rreth 216,000 fëmijë kanë qenë viktima të abuzimit nga anëtarët e klerit katolik në Francë që nga viti 1950.

Skandali u zbulua pas një hetimi të kërkuar nga kisha katolike franceze në vitin 2018.

Komisioni gjeti dëshmi për më shumë se 3 mijë abuzues në mesin e 115 mijë priftërinjve dhe klerikëve. Sipas raportit, shumica dërrmuese e viktimave ishin djem para-adoleshentë nga një larmi e gjerë e prejardhjeve shoqërore.

Ndërsa më tej nënvizohet se pas rrethit të familjes dhe miqve, kisha katolike është mjedisi që ka përhapjen më të lartë të dhunës seksuale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *