Subscribe

Shpërndarja e 150 oficerëve të sigurisë në gjimnazet e vendit do të përfundojë brenda këtij viti shkollor.

Aktualisht 84 oficerë vijojnë punën në institucionet arsimore jo vetëm në Tiranë, ndërsa pjesa tjetër po vijon trajnimet e nevojshme.

Në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, institucionet e linjës për zbatimin e këtij programi bënë me dije të dhënat e para.

Por kush janë konfliktet ku nxënësit përfshihen dhe problemet që hasin oficerët e sigurisë.

Shpërndarja e oficerëve të sigurisë bëhet në bazë në numrit të nxënësve në një gjimnaz dhe një i tillë mund të shërbejë edhe në 2 shkolla njëkohësisht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *