Pas shqetësimit te kompanive celulare Vodafone dhe Telekom për rritje te tarifave te interkonjeksionit qe duhet ti paguajnë operatorit te trete Albtelekom, ka reaguar dhe autoriteti i komunikimeve elektronike AKEP.

 

Ky institucion sqaron se vendimmarrja e këshillit e cila është ne fazën e konsultimeve, nuk mund te shantazhohet por do te jete gjithmonë ne përputhje me ligjin si dhe do te promovoje konkurrencën. Njëkohësisht thuhet ne njoftimin për shtyp se AKEP ndjehet përgjegjës para interesit publik dhe kuvendit ndërsa çdo pale mund te ankimoje vendimet e saj.

 

Një dite me pare kompania Vodafone dhe Telekom e cilësuan vendim arbitrar qe favorizon Albtelekom ne dem te klientëve te tyre. Vodafone Albania dhe Telekom  përmes një reagimi zyrtar deklaruan se  propozimi i  AKEP është i papranueshëm për shkak te mungesës se transparencës.

 

Dy kompanitë celulare deklarojnë se do te ndjekin te gjitha procedurat ligjore  ne nivel kombëtar dhe europian për mbrojtjen e interesave te klientëve te tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.