Pastrimi i veshëve është një ndër procedurat më të vështira që mund të bëjë secili nga ne. Për ta realizuar këtë duhet patjetër që të keni parasysh kujdesin që të mos i dëmtoni ato.

 

Shumë nga ne përdorin pastrues pambuku për këtë por ndodh që ne të mos jemi të kujdesshëm në përdorimin e tyre. Më poshte ju do të lexoni disa këshilla se sit ë përdorni pastrues pambuku:

 

Mos përdorni pastrues pambuku për veshët. Ky është rekomandim i mjekut që bazohet në faktin se ai është i dëmshëm.

 

Kanalet e veshit nuk janë të paraparë për të pranuar trupa të huaj brenda. Me anë të pastruesit të pambuktë, ju e shtyni edhe më thellë dyllin brenda veshit.

 

Dylli i veshit shpesh herë është i nevojshëm. Në të vërtetë, dylli i veshit luan rol shumë të madh në mbrojtjen e timpanit të veshit nga grimcat e papastërtisë.

 

Koha më e përshtatshme për t’i pastruar veshët? Veshët mund të pastrohen në mënyrë natyrale. Ne duhet të pastrojmë vetëm sipërfaqen e jashtme, pa ndërhyrje të brendshme.

 

Dylli nuk është arsye e vetme për bllokim të veshit. Dylli prodhohet në kanalin e jashtëm. Pra, arsyeja e vetme për bllokim të mundshëm të veshëve është përdorimi i shpeshtë i pastruesit prej pambuku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *