Subscribe

E shtuna shënon nisjen e grevës së urisë së personave me aftësi të kufizuar në Elbasan.

 

Mosgjetja e një zgjidhjeje me Ministrinë e Shëndetësisë për heqjen e pagesës së paaftësisë i ka detyruar para dhe tetraplegjikët që të marrin vendimin ekstrem.

 

Ata kërkojnë shfuqizimin e një vendimi të qeverisë që i detyron të shkojnë vazhdimisht për kontroll pranë Kempit Epror, pavarësisht se kanë statusin e invalidit të përhershëm. Po ashtu, ky vendim u kushtëzon edhe ndihmën e paketës higjeno-sanitare.

 

Është e padrejtë. Fëmija im është objekt i palëvizshëm. Atje ku e lë atje e gjen. Nëse nuk gjendet rrugëzgjidhje dhe ne do ngordhim këtu ku jemi.

 

Të dëshpëruar, para dhe tetraplegjikët theksojnë se po trajtohen në menyre selektive pasi një pjese të tyre u është hequr fare Kempi.

 

Në 8 dosje, t’i hiqet kempi djalit tim që ka lindur paraplegjikë? Është selektive.

 

Në rang vendi nga kjo VKM penalizohen afërisht 3000 persona me aftësi të kufizuar, ndërsa kjo është protesta e dytë që kjo kategori zhvillon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *