Testi i maturës shtetërore këtë vit do të ketë disa ndryshime përsa i përket përmbajtjes së tij. Autoritetet njoftojnë maturantët se pyetjet do të jenë vetëm me alternativa dhe kohëzgjatja e testit do të jetë dy orë.

REZANA VRAPI

DREJTORESHE E SHERBIMEVE ARSIMORE

“Testi i Maturës Shtetërore 2020 do të bazohet vetëm në pyetje me alternativa. Kohëzgjatja e tij do të jetë 2 orë dhe në total, numri i pyetjeve do të jetë 60. Është llogaritur që pyetjeve me alternativa u duhet më pak kohë se sa pyetjeve me zhvillim. Prandaj, ka një kohëzgjatje deri në 2 orë dhe jo 2 orë e gjysmë”.

Sipas ekspertëve, koha prej dy orësh është e mjaftueshme duke qenë se edhe eseja e gjuhës shqipe dhe asaj të huaj do të hiqet nga testi.

“Janë hequr pyetjet ese nga pjesa e gjuhës së huaj dhe gjuhës shqipe. Dhe i gjithë testi do të bazohet vetëm në pyetje ku nxënësit do ta përzgjedhin përgjigjen. Pra, nuk do ta shkruajnë atë. Koha është e mjaftueshme. Nga përvoja që ka QSHA dhe pilotimi që është bërë, gjykohet se të gjitha pyetjet janë të realizueshme brenda këtij orari, pra brenda 2-orëshit. Patjetër që ka pyetje që duan më pak kohë se sa 1 minutë, sikurse ka edhe pyetje që mund të duan 1-2 minuta”.

Provimet e maturës shtetërore do të mbahen mes datave 8 dhe 18 qershor të këtij viti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *