22 organizata të shoqërisë civile Shkodër u bënë bashkë duke reaguar publikisht ndaj ngjarjeve tragjike të ndodhura ditët e fundit, ku dy gra humbën jetën si pasojë e krimit në marrdhëniet familjare. Ata thanë se është shumë e rëndësishme të promovohet barazia gjinore.

 

“Bashkë shprehëm angazhimin tonë në mbrojtje të të drejtave të grave dhe integrimit të tyre nëpërmjet rritjes së aksesit ndaj shërbimeve publike dhe jopublike. Ne do vazhdojmë të promovojmë rëndësinë e barazisë gjinore, duke ofruar shërbimet tona psikosociale, juridike, strehim për femijë, gra dhe vajza, viktima të dhunës në familje, qendra ditore rekreative për femijë, aftësimin e grave përmes programeve të fuqizimit ekonomik si dhe ofrimin e shërbimit të rehabilitimit të burrave me sjellje agresive përmes programeve të këshillimit në ndihmë të fuqizimit të familjes duke u udhëhequr nga parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit.”

 

Hajdije Tosuni dhe Esmeralda Filopati humbën jetën nga duart e bashkëshortëve. Hajdije Tosuni u vra në Durrës nga Ruzhdi Tosuni, ndërsa Esmeralda Filopati u ekzekuta në Rrëshen nga Fatmir Kolecaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.