Në anketimin e fundit të kryer nga Dhoma Gjermane e Tregtisë evidentohet se bizneset nuk kanë patur dëshirë të zgjerojnë aktivitetin, por as të rrisin edhe numrin e punonjësve. Kjo situatë diktohet nga pasiguritë për të ardhmen, pasi  kompanitë anëtare të dhomës janë skeptikë për ecurinë e mëtejshme ekonomike.

 

“Për herë të parë kemi një stanjacion të zgjerimit të punësimit në kompanitë që kanë marrë pjesë në këtë anketim. Pandemia vijon të mbetet problem kryesor i aktivitetit ekonomik, sidomos në disa sektorë që janë më të prekur, siç janë turizmi, transporti etj.”, pohoi në E-ZONË Bledar Mankollari, drejtor i Dhomës Gjermane të Tregtisë.

 

Sipas biznesit gjerman, normaliteti ekonomik do të jetë i ngadaltë dhe shumë biznese mendojnë se ai do të vijë në 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *