Subscribe

Qeveria nuk tërhiqet nga koncesioni në administrimin e TVSH-së. Ministri i Financave, Shkëlqim Cani, ka mbledhur këtë pasdite Këshillin Tatimor, për t’i prezantuar nismën dhe mënyrën se si do të funksionojë platforma teknologjike e kompanisë që do të fitojë tenderin. Tashmë financat kanë përfunduar edhe studimin fizibilitetit dhe janë drejt hartimit të termave përfundimtare që do të ketë kontrata. Një pjesë e mirë e anëtarëve të Këshillit Tatimor, janë ekspertë të cilët kanë kundërshtuar projektin e qeverisë për lënien në dorën e sektorit privat të të dhënave që vijnë nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. Megjithatë vetë ministri është shprehur i vendosur dhe tha se diskutime do të ketë vetëm për detajet dhe jo për faktin nëse ky koncesion do të jepet apo jo si shërbim te një firmë private.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *