Është botuar për herë të parë një përmbledhje me dorëshkrimet origjinale të Fan Nolit të marra në Universitetin e Bostonit, aty ku kreu edhe studimet e larta. Kopja e parë e këtij botimi të vitit 1946 vjen në formën origjinale, me të gjitha shënimet e autorit, i pa pastruar nga ndikimet frazeologjike.

 

Mbi këto dorëshkrime është ndërtuar historia e Skënderbeut e publikuar në 1947.

 

 

I njohur si një figurë që pati ndikim në fushën e politikës, përkthimit, publicistikës, historisë, muzikologjisë, etj. Noli nuk mund të lihet pa përmendur dhe në letërsi, ku ka sjellë një vëllim poetik, pjesë të pandarë të antologjisë.

 

 

Fan Noli është përkujtuar sot nga Akademia e Shkencave në kuadër të 140- vjetorit të lindjes. Aktiviteti është shoqëruar dhe me një ekspozitë, që përmbante të gjitha veprat e tij të shkruara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.