Deri tani, shtate kompani kane shprehur interes per te blere 100% te paketës se aksioneve qe zotëron shteti shqiptar ne kompaninë INSIG. Sipas Ministrisë se Financave, te gjitha subjektet e interesuara mund te dorëzojnë dokumentacionin e tyre deri ne datën 10 mars te këtij viti, date e cila do te mbylle dhe tenderin. Formula qe do te aplikohet eshte fillimisht vlerësimi i ofertës me te mire financiare me 80% te pikëve, e me pas 10 pike do te ndahen sipas planit te investimit dhe 10 te tjera per cilësinë e blerësit. Qeveria ne vlerësimet paraprake te saj, thotë se vlera e këtyre aksioneve është 15 milion e 300 mije euro. INSIG është kompania e vetme shtetërore ne tregun financiar te sigurimeve. Ne vitin 2009 kur kompania u nxor ne shitje, vlera e saj ishte 3 here me e larte se aktualja, por dega e saj ne Kosovë e cila rezulton me borxhe dhe rënia e xhirove ne vite, ka shkaktuar rënien e aksioneve te saj ne treg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *