Raportet mbi kontributin e emigrantëve në ekonominë e vendit fqinj nëpërmjet taksave, kanë nxjerrë në dritë të dhëna marramendëse që flasin për koston e lartë që duhet të paguajnë Shqiptarët të cilët jetojnë në Itali.

Sipas të dhënave, nga rreth 4 milionë taksapagues të lindur jashtë Italisë, pothuajse 700 mijë janë rumunë. Komuniteti i dytë më i përhapur është ai shqiptar me 287 mijë njerëz. Pasuar nga Maroku, me 227 mijë dhe Kina me 196 mijë.

Por megjithëse Komuniteti shqiptar është I dyti në renditjen e taksapguesve sipas popullsisë, është ai I cili deklaron më shumë të ardhurat mesatarisht 14 mije euro ne vit.

Pothuajse 8 miliardë euro nga të ardhurat që vijnë nga vjelja e taksës mbi të ardhurat personale, e barabartë me vetëm 4.3% të totalit, vjen nga xhepat e emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Itali.

Një shifër që reflekton rritje të ngadaltë në krahasim me 3.6% vitin e kaluar. Ngadalësimi i ekonomisë po peshon edhe në këtë fushë, duke e thelluar me shume evazionin fiskal.

Raporti nxjerr në pah shumë hije dhe pak dritë mbi kontributin e të huajve të rregullt në llogaritë e Thesarit. Është e qartë se fitimet modeste të shumicës së emigrantëve peshojnë shumë. Shifrat e njohura nga autoritetet tatimore, megjithatë, janë aq të ulëta sa të sugjerojnë një “evazion të pjesshëm” të përhapur, me një numër orësh të kontraktuara, dhe rrjedhimisht të deklaruara, më të ulëta se ato aktuale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *